ระบบเปิดให้ลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 24 พฤศจิกายน 2566