ระบบเปิดให้ลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 9 ธันวาคม 2565