ลงชื่อเข้าใช้ระบบ / System LogIn (นักเรียน)
ชื่อผู้ใช้ / Username :
รหัสผ่าน / Password :
ดูตารางเรียน

วิธีการลงชื่อเข้าใช้ระบบ

1.ช่อง ชื่อผู้ใช้ / Username
          ให้กรอกรหัสนักเรียน 4 หลัก ตัด 0 ตัวหน้าออก

2.ช่องรหัสผ่าน / Password
         
ให้กรอก ตัวเลขบัตรประชาชน 13 หลัก