ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เข้าใช้เว็บไซต์

- นักเรียนที่ต้องการลงทะเเบียน ฯ ให้เลือกเมนู "นักเรียน" และลงชื่อเข้าใช้ระบบ

- ครูท่านใดต้อการเปิดวิชาเลือกหรือชุมนุม ให้เลือกเมนู "ครูที่ปรึกษา" และลงชื่อเข้าใช้ระบบ


*กิจกรรมชุมนุม* ที่เปิดสอนในภาคเรียนนี้ อ่านเพิ่ม>>

*วิชาเลือก* ที่เปิดสอนในภาคเรียนนี้ อ่านเพิ่ม>>


รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน *กิจกรรมชุมนุม* อ่านเพิ่ม>>

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน *วิชาเลือก* อ่านเพิ่ม>>

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน *เรียน* อ่านเพิ่ม>>

นักเรียนสามารถ ย้ายวิชาเลือกและกิจกรรมชุมนุม ภายใน 7 วัน
      หลังจากวันสุดท้ายที่ระบบเปิดให้ลงทะเบียน < ติดต่อรับแบบฟอร์มขอย้ายที่ฝ่ายวิชาการ >

กำหนดการลงทะเบียน

**หมายเหตุ** ครูและนักเรียนคนใดที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อที่ฝ่ายวิชาการหรือผู้ดูแลระบบ !!